Daugiabučių namų renovacija

 

KĄ TURĖTUMĖT DARYTI, KAD JŪSŲ DAUGIABUTIS NAMAS BŪTŲ RENOVUOTAS?

1.      Įsteigti bendriją, jei jos dar nėra.

2.      Susitarti su kaimynais, kad namą reikia renovuoti.

3.      Investicijų plano parengimas ir suderinimas su BUPA (www.atnaujinkbusta.lt).

4.      Paraiškos pateikimas bankui kreditui gauti.

5.      Techninio darbo projekto parengimas.

6.      Techninės priežiūros ir rangos darbų konkursų atlikimas.

7.       Pasirašoma sutartis su darbus atliekančia bendrove ir namas pradedamas renovuoti. 

8.       Kai renovavimas baigtas, agentūra įvertina, ar visi darbai, numatyti investiciniame projekte atlikti. Suteikiama nustatyto dydžio kompensaciją ir savininkams perskaičiuojamas kredito dydis.

9.       Kredito ir palūkanų mokėjimas.

KODĖL NAUDINGA?

  • Padidėja turto vertė
  • Mažiau suvartojama šilumos energija (modernizavus daugiabuti namą sutaupoma iki 50 % šilumos energijos).
  • Pagerėja namo estetinis vaizdas
  • Pagerėja aplinkos sąlygos
  • Palengvėja namo eksploatacija
  • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas
  • Sumažinamos priežiūros išlaidos

Šeškinės g. 4,07152 Vilnius
Tel. 85 246 09 55
Fax. 85 216 46 53
Mob. 8673 86101
www.azprojektai.lt
info@azprojektai.lt