Daugiabučių namų renovacija

 

KĄ TURĖTUMĖT DARYTI, KAD JŪSŲ DAUGIABUTIS NAMAS BŪTŲ RENOVUOTAS?

1.      Įsteigti bendriją, jei jos dar nėra.

2.      Susitarti su kaimynais, kad namą reikia renovuoti.

3.      Investicijų plano parengimas ir suderinimas su BUPA (www.atnaujinkbusta.lt).

4.      Paraiškos pateikimas bankui kreditui gauti.

5.      Techninio darbo projekto parengimas.

6.      Techninės priežiūros ir rangos darbų konkursų atlikimas.

7.       Pasirašoma sutartis su darbus atliekančia bendrove ir namas pradedamas renovuoti. 

8.       Kai renovavimas baigtas, agentūra įvertina, ar visi darbai, numatyti investiciniame projekte atlikti. Suteikiama nustatyto dydžio kompensacija ir savininkams perskaičiuojamas kredito dydis.

9.       Kredito ir palūkanų mokėjimas.

KODĖL NAUDINGA?

  • Padidėja turto vertė
  • Mažiau suvartojama šilumos energija (modernizavus daugiabutį namą sutaupoma iki 50 % šilumos energijos).
  • Pagerėja namo estetinis vaizdas
  • Pagerėja aplinkos sąlygos
  • Palengvėja namo eksploatacija
  • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas
  • Sumažinamos priežiūros išlaidos

Smolensko g. 10D-42, 03234 Vilnius
Tel. 85 246 09 55
Mob. 8 673 86101
www.azprojektai.lt
info@azprojektai.lt