Naujienos

Daugiabučių namų modernizavimo programa ir jos įgyvendinimas

2009 m. birželio 11d. Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, Finansų ministras Algirdas Šemeta bei Europos investicijų banko viceprezidentas Matthias Kollatz-Ahnen  pasirašė finansavimo sutartį. Šia sutartimi buvo įsteigtas Kontroliuojantis fondas. Kontroliuojančiojo fondo valdytoju buvo paskirtas Europos investicijų bankas, kuris pagal pasirašytą sutartį su Vyriausybės deleguotais atstovais valdys šį fondą.  Fondas suformuotas įgyvendinant JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) yra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva, skirta skatinti investicijas į darnios miestų plėtros projektus. Atsinaujinantis JESSICA fondas - tai speciali finansinių lėšų sankaupa, skirta daugiabučių namų renovavimo ir modernizavimo finansavimui. Naujasis daugiabučių renovavimo modelis užtikrina, kad investicijos bus pelningos visų pirma vartotojams, o ne tik statybininkams, ar tarpininkams, kaip buvo veikiant ankstesniam modeliui, kai renovavimo darbų kainos dažnai būdavo dirbtinai užkeliamos. Naujojoje renovavimo tvarkoje įtvirtintas viešųjų konkursų mechanizmas užtikrins, kad rangovai atliks darbus rinkos kainomis.

Pagal naują finansinį modelį įgyvendinamiems daugiabučių namų atnaujinimo projektams valstybės parama bus teikiama šiais būdais:

 • lengvatinis kreditas su nedidesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis
 • parama nepasiturinčioms šeimoms apmokant projekto parengimo išlaidas ir kredito draudimo įmoką bei kompensuojant lengvatinį kreditą ir palūkanas
 • 50 proc. parama projektui parengti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti
 • 15 proc. parama energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimui (jeigu bus pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė)

Projekto atsiperkamumą lems įgyvendinamų energiją taupančių efektyvumas ir dėl to sumažėjęs mokestis už šildymą.

Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 1. Šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas (šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas; balansinių ventilių stovams įrengimas; vamzdynų šiluminės izoliacijos parengimas; šildymo vamzdynų ir prietaisų keitimas; individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose; karšo vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas);
 2. Langų ir lauko durų keitimas;
 3. Stogo apšiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą;
 5. Fasadinių sienų apšiltinimas;
 6. Rūsio perdangos apšiltinimas;
 7. Cokolio apšiltinimas;
 8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 1. Liftų kapitalinis remontas ar keitimas;
 2. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas).

Smolensko g. 10D-42, 03234 Vilnius
Tel. 85 246 09 55
Mob. 8 673 86101
www.azprojektai.lt
info@azprojektai.lt